SlužbyZabýváme se těmito oblastmi práva

Občanské právo

 • vlastnictví i podílové spoluvlastnictví
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení byt. jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • sousedské vztahy
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • půjčky - jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví)
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů
 • náhrada škody na zdraví a v případě smrti (náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, odškodnění pozůstalým)

Těšíme se na spolupráci