Advokátní kancelář

Orientujeme se v moři


paragrafů

Když vás v životě zastihne


bouře

Najdeme společně kurz do


klidného přístavu

Služby

Bytové právo a nemovitosti

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Trestní právo

Smlouvy a dohody

Úschovy peněz

Vedení společnosti

Paragraf

Naší předností je profesionální
a individuální přístup
ke klientovi.

Naším cílem je maximální spokojenost klienta.

Diskrétnost je pro nás samozřejmostí,
stejně jako zachování mlčenlivosti
o všech skutečnostech
sdělených nám klientem během naší spolupráce.

Poznejte náš tým
Vedení společnosti
Unie rodinných advokátů
Česká advokátní komora

Těšíme se na spolupráci