SlužbyZabýváme se těmito oblastmi práva

Bytové právo a nemovitosti

 • převody bytů v osobním vlastnictví;
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • společný nájem bytu manželů - vypořádání
 • přechody nájmu bytu na spolužijící osoby
 • výměny bytů
 • nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů
 • výpovědi nájmů a podnájmů
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • smlouvy o výstavbě i o dílo týkající se bytů
 • zástavní smlouvy k bytům
 • vymáhání práv zástavních věřitelů
 • právní problematika bytových družstev; 
 • právní problematika spol. vlastníků bytových jednotek
 • právní problematika nových bytových jednotek
 • sepisování a posuzování smluv
 • zastupování ve všech sporech s bytovou problematikou
 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví
 • kompletní právní servis
 • koupě, prodej darování, směny
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • úschova její následné vyplacení prodávajícímu
 • vztahy mezi spoluvlastníky
 • smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí
 • smlouvy o zrušení spoluvlastnictví
 • nájmy a podnájmy nemovitostí
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo
 • vydržení vlastnického práva
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady
 • zastupování ve sporech z vlastnických vztahů
 • zastupování ve sporech ze spoluvlastnických vztahů
 • sepisování a posuzování smluv
 • zastupování ve sporech týkajících se prob. nemovitostí
 • ověřování pravosti podpisů na listinách

Těšíme se na spolupráci