Mgr. Monika Bartášková

Advokátní koncipientka

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo občanské, dědické, rodinné, a trestní. Zabývá se mimo jiné problematikou rozvodů, úpravy poměrů nezletilých dětí, vymáhání pohledávek, závazkového práva včetně smluvní agendy s kompletním servisem při převodu nemovitostí, a dále též obhajobou v trestním řízení, zastupováním v řízení o přestupcích či právem insolvenčním včetně sepisu návrhu na povolení oddlužení.

Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Faculdade de Direito na Univesidade de Lisboa v Portugalsku, přičemž studium ukončila v roce 2022.

Již během studia působila nepřetržitě od druhého ročníku jako praktikantka v advokátní kanceláři a u insolvenční správkyně v Mladé Boleslavi, a také jako stážistka na právním oddělení ve společnosti ŠKODA Auto, a. s. Absolvovala také měsíční stáž u Okresního soudu v Arnsbergu v Německu a Zemského trestního soudu ve Vídni v Rakousku.

V advokacii působí jako koncipient od roku 2022. V seznamu advokátních koncipientů ČAK je zapsána pod ev. č. 45680. Hovoří jazykem německým a anglickým.

« Zpět na seznam

Těšíme se na spolupráci