JUDr. Marek Jansta, LL.M.

JUDr. Marek Jansta, LL.M.

Zakládající partner advokátní kanceláře od 1. 7. 2002.

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo občanské, pracovní, medicínské, obchodní včetně práva obchodních společností a družstev, zabývá se problematikou nemovitostí, sepisováním smluv, vykonává trestní obhajobu a zastupuje poškozené v trestním řízení.

Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízeních.

Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Masarykovo Univerzity v Brně a na Nottingham Trent University.

V advokacii působí od roku 1998. V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 09492. Hovoří jazykem ruským a anglickým.

« Zpět na seznam

Těšíme se na spolupráci