Mgr. Kateřina Maroušková

Zaměstnaný advokát

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo rodinné, občanské a trestní. Zabývá se mimo jiné problematikou rozvodů, úpravy poměrů nezletilých dětí, vymáhání pohledávek, sepisem návrhu na povolení oddlužení, smluvní agendou včetně kompletního servisu při převodu nemovitostí, pracovním a závazkovým právem, dále též obhajobou v trestním řízení, zastupováním v řízení o přestupcích či zastupováním poškozených v rámci trestního řízení.

Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Masarykovo Univerzity v Brně, přičemž studium ukončila v roce 2017.

Již během studia působila v několika advokátních kancelářích v Mladé Boleslavi a v Jičíně a rovněž v notářské kanceláři v Městci Králové. Po ukončení studia nastoupila v roce 2017 jako advokátní koncipient a následně v roce 2021 úspěšně složila advokátní zkoušky.

V advokacii působí od roku 2017. V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod ev. č. 20160.

« Zpět na seznam

Těšíme se na spolupráci