JUDr. Dana Musalová, LL.M.

JUDr. Dana Musalová, LL.M.

Zakládající partner advokátní kanceláře od 1. 7. 2002. Advokacii vykonává od roku 1994, před tím působila 3 roky na Okresním státním zastupitelsví v Mladé Boleslavi.

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo rodinné, občanské a obchodní včetně práva obchodních společností a družstev, zabývá se problematikou nemovitostí, sepisováním smluv, vykonává trestní obhajobu a zastupuje poškozené v trestním i přestupkovém řízení.

Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízeních.

Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté studium prohloubeno na Nottingham Trent University, Velká Británie. V současné době je členkou Unie rodinných právníků.

V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod evidenčním č. 02717. Hovoří jazykem anglickým, pasivní znalost němčiny a ruštiny.

« Zpět na seznam

Těšíme se na spolupráci